MANGSAN NANDURDERMAJI.DESA.ID – Siki wulan November, mangsan udan nembe bae teka. Wis dadi biasane, wong tani mesti gagian manfaatna wektu kue nggo pada nenandur. Khususe  nandur woh-wohan lan palawija.
Semana uga kanggo masyarakat Desa Dermaji, siki ya akeh sing wis lagi pada nenandur. Ana sing nandur kacang, kedelai, jagung, pari gaga, budin, sengon, mrica lan liya-liyane.

Taun kie pancen udane mandan keri, sebabe terange mandan sue. Sing biasane akhir wulan 9 kuwe wis mulai ana udan, siki wulan 11 tembe ana udan. “Taun kiye terange banget lawase, nganti arep butul 8 wulanan, sing ndadekna sumur-sumur ya pada asat, tanduran ya pada akeh sing mati”, jere kaki RW 4 Sirongge, Sukatmo.

Tapi siki alhamdulillah Gusti Alloh wis ngewei udan, dumadakan direwangi karo ritual “Bentha – Benthi ” sing dianakna dening warga Gempol, Cireang. Ki Kasmaja (78)  kesepuhan sing nggelar ritual “benta benthi”  crita yen pagelaran kuwe mau kena nggo sarana njaluk udan maring Gusti Kang Murbeng Dumadi.

“Muga-muga bae sa uwise udane teka bisa ndadekna berkah kanggo masyarakat lan ora nana bencana sing bisa nekakna musibah kanggo sekabehe masyarakat dermaji”, jare Ki Kasmaja, nambahi crita.

“Jane inyong dewek ya wong tani mulane miki esuk mbari mangkat “embret” maring Lumbir, inyong iseng -iseng moto wong lagi pada nandur budin karo manja kedelai ning pinggir dalan Dermaji-Citunggul,” critane Haryono, KPMD Desa Dermaji. Haryono nambahi, “Kanthi crita kiye, muga-muga bisa dadi tamba mbok menawa ana sing lagi kangen karo situasine Desa Dermaji ning babagan pertanian, khususe sing lagi pada ngode ning perantauan, lan sing wis lawas ora weruh wong desa lagi pada tetanduran.

Wis mung semene disit ya critane inyong, mbok ngesuk weruh sing menarik maning ya tek foto, terus dekabarna maring rika padha. Inyong pamita ya Kang, Mbekayu kabeh ….. (Harry Yoga Sirongge, KPMD Dermaji)

0 Shares